Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen

‘Oog in Al is net een dorp’, hoor je vaak zeggen. Mensen kennen elkaar, spreken elkaar bij de supermarkt, groeten elkaar. Ook hoor je vaak: ‘Mensen van het AZC of van de noodopvang horen bij onze wijk’, Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor en met bewoners van het AZC, maar een vast ontmoetingspunt in de wijk is er nog niet. Daarom organiseren mensen van de Dominicus en de Wijkplaats na twee proefochtenden half december een wekelijkse inloopochtend om deze werelden bij elkaar te brengen.

Alle bewoners uit de wijk zijn van harte welkom, als bezoeker en als vrijwilliger. Iedere dinsdagochtend, van 10.00-12.00 uur, staat in de refter van de Dominicus de koffie klaar. Er is aandacht om je verhaal te delen, een spelletje kan worden gespeeld en als er behoefte aan is, zullen er lessen Nederlandse taal worden gegeven. Ideeën voor andere activiteiten horen we graag.

PLAATS: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
DATA: iedere dinsdagochtend vanaf 7 januari 2020
TIJD: 10.00-12.00 uur
INFO: Hermen van Dorp: 06 122 40 600, hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl; Josien Folbert: josienf49@hotmail.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door het Huis van Dominicus en De Wijkplaats en mede ondersteund door Mijn Wijk Jouw Wijk en Stichting Noodopvang Utrecht.