10 november: Parochiedag

Op 10 november aanstaande is het zover: de eerste parochiedag van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Lees het interview Kerk zijn doe je samen! met twee van de organisatoren: Hans Stahl & Sander Funcke.

Programma
10:00 uur Eucharistieviering
11:15 uur Koffie/Thee en wat lekkers
12:15 uur Bestuur Katholiek Utrecht
12:20 uur Uitreiking Sint Martinuspluim
12:50 uur Lunch en informatiemarkt
14:00 uur Workshops
15:00 uur Afsluiting met een borrel

Van 14:00 tot 15:00 zullen verschillende workshops worden gegeven over een reeks uiteenlopende onderwerpen. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de inhoud van de workshops.

WORKSHOPS 

1. De schoonheid van iconen en liturgische gebruiksvoorwerpen
“De katholieke Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja heeft haar vieringen elke derde zondag van de maand en op feestdagen In de Johannes Bernarduskerk. De workshop begint met een presentatie door pastor Paul Brenninkmeijer.

Met behulp van beelden van iconen en andere liturgische gebruiksvoorwerpen wordt de schoonheid getoond, de beleving van het Mysterie van God, de werking van de Heilige Geest en het gemeenschapskarakter van deze vorm van eredienst. Daarnaast zijn er op een tafel ook iconen en liturgische gebruiksvoorwerpen uitgestald.

Tot slot kunt genieten van zang uit de Byzantijnse liturgie die verzorgd zal worden door een groep koorleden onder de naam ‘Stanem Dobre”

2. De Heilige Agnes
Marietrees Broeren neemt u in haar presentatie mee in leven van de heilige Agnes die vanwege haar geloof op 13 jarige leeftijd wordt doodgestoken.

In de presentatie wordt stil gestaan bij het leven van Agnes als christelijke vrouw in Rome ten tijde van de vervolgingen. Dat doen we met verhalen uit de overlevering, schilderijen en afbeeldingen van Agnes, gregoriaanse gezangen en oud Nederlandse liederen.

De heilige Agnes leefde aan het einde van de 3e eeuw in Rome. Het is de periode van de laatste hevige christenvervolgingen in het Romeinse rijk. Als jonge vrouw weigert Agnes in te gaan op huwelijksaanzoeken, want, zegt ze: ‘Christus is mijn verloofde’. Dat wekt woede op in haar omgeving. Men brengt haar naar de tempel van Minerva om haar op de proef te stellen, maar Agnes blijft trouw aan haar geloof.

3. Heilige St. Maarten
Historicus Maarten van Deventer neemt u mee in het leven van Sint Maarten als schutspatroon (beschermheilige) van onze stad.

Hij werd beroemd omdat hij zijn mantel deelde met een bedelaar, en afbeeldingen daarvan zijn op vele plaatsen in Utrecht terug te vinden. Het gedachtegoed van ‘delen’ maakt van Sint Maarten meer dan een christelijke heilige: hij staat voor universele waarden als verbinding en solidariteit.

Mogelijk is Sint Maarten bij u beter bekend van de diverse festiviteiten rond 11 november zoal de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten aan een persoon of instantie die zich met hart en ziel heeft ingezet voor een kwetsbare groep in onze samenleving maar ook van de kinderen die met brandende lampions langs de deuren gaan en Sint Maartensliedjes zingen en hiervoor graag snoep of fruit in ontvangst nemen.

4. San’ Egidio
Clara van den Dool gaat in of er nog plaats is jongeren in de kerk! Er zijn de afgelopen decennia verschillende initiatieven ontstaan voor en door jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld leefgemeenschappen zoals San Egidio, waarin hulp aan de naaste centraal staat. Wil je hier alles over horen, of ben je gewoon benieuwd wat jonge mensen in de kerk kunnen doen? Kom dan naar deze workshop!

5. Godly-play
Arja Santer, die geschoold is in deze methode, laat u kennis maken met een nieuwe manier van omgaan met bijbel verhalen voor en met kinderen.

Het is een ‘methode’ waardoor kinderen zich kunnen inleven in Bijbelverhalen en deze verbinden met hun eigen verhaal. Via het Bijbelverhaal, ondersteund met symbolen en uitbeelding,  en met veel aandacht voor rust en stilte, wordt geprobeerd de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken om de rijkdom van een Bijbelverhaal te ontdekken.

Op steeds meer plekken wordt ‘godly play’ gezien als een inspirerende werkvorm.  Ze wordt veel gebruikt in nieuwe vormen van “kinderkerk”  “kindernevendienst. Deze workshop op deze dag is bedoeld voor hen die in onze gemeenschappen werken met kinderen

6. Maak zelf een lampion
Irja v.d. Lee zal kinderen inspireren in het maken van een persoonlijke lampion die ze na afloop mee naar huis mogen nemen.

7. Stand-up performance Sint Maartenspel
Voor kinderen die het leuk vinden om mee te doen met maken van een bliksemsnelle voorstelling met scenes uit het levensverhaal van Sint Maarten worden van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. Je hoeft niets meer te durven dan misschien een beetje verkleden, een liedje zingen met elkaar en meedoen in het spel. Wordt jij stand-up Maarten of toch liever site-down bedelaar? Kom je meedoen?

8. Diaconie
Piet Kuijper van de Caritas Utrecht zal u informeren op welke wijze zij een bijdragen leveren aan de diaconie in de stad Utrecht, wie voor een financiële bijdrage in aanmerking kan komen en onder welke voorwaarde. Verder vertellen zij hoe u een bijdrage kan leveren om het werk van de Caritas mogelijk te maken.