Visie op fusie

De komende periode zullen een aantal bestuursleden in gesprek gaan met de verschillende parochies over de komende fusie. Dit zal gebeuren naar aanleiding van het werkdocument Visie op Fusie dat 13 december werd gepresenteerd. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

  • Donderdag 10 januari 2019 om 20:00 uur in het Aloysius pastoraal centrum
  • Dinsdag      15 januari 2019 om 20:00 uur in de Rafaëlkerk
  • Dinsdag      22 januari 2019 om 20:00 uur in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht)

Op verzoek van verschillende geloofsgemeenschappen is de volledige begroting beschikbaar gemaakt op deze website. Het bestand kan u hier vinden. Let op: u heeft Excel nodig om het bestand te openen. Informatie over de begroting staat ook in het werkdocument.