Op woensdagavond 26 september j.l. won Tineke Koenders van de Jacobusgemeenschap de wedstrijd ‘ Preek van de leek’ die de Paulusgemeenschap in het kader van haar jubileum 85-jaar Paulus organiseerde. Daarbij won ze ook de publieksprijs. Tineke Koenders  hield een overtuigende preek uitgaande van een passage uit de 1e Korinthebrief van de apostel Paulus. Zij bleek de sterkste va de 7 deelnemers voor jury en de 80-mens publiek.

Lees hier haar preek.

Hieronder leest u het artikel van de Preek van de Leek werkgroep.