Huitink en Westerveld

Emotioneel afscheid van pastores Huitink en Westerveld

Met een volle kerk en een levendig instapkoor namen pastores Ton Huitink en Gerrit-Jan Westerveld afscheid van de parochianen in een dienst vol emotie op Sacramentsdag, zondag 3 juni jl. in de Aloysiuskerk.

Voor pastor Westerveld -die met pensioen gaat- was het een mooi moment om te reflecteren op zijn meer dan 30 jaar werk als pastoraalwerker in Utrecht, over zijn inzet voor de vluchtelingen en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

Voor pastoor Huitink -die een benoeming heeft gekregen in Zwolle- kwam dit afscheid eerder dan gewild, maar zoals zijn moto luidt: “Uw wil geschiede”. In gehoorzaamheid aan de bisschop vertrekt hij binnenkort naar zijn nieuwe pastorale benoeming. Het was ook een moment om te terug te kijken op wat hij bereikt heeft in de afgelopen drie jaar in Utrecht en natuurlijk alle mensen te bedanken die hij hier ontmoet heeft.

In zijn preek sprak pastoor Huitink over hoe God onze vader ons nooit in de steek laat, dat Hij altijd aanwezig is en voor ons zorgt en dat zijn verbond met ons tastbaar is in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij nodigde iedereen uit om dankbaar te zijn voor al het goede dat wij van God hebben gekregen: “Eucharistie vieren is dankzeggen. Niet voor alles wat wij weten en kunnen, maar voor al het goede dat God ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geschonken. En wanneer je twijfelt aan al dat goede, dan nodig ik u uit om eens om u heen te kijken en heel de schepping in je op te nemen en te zoeken naar de Bron van dat alles, als je dan, al is het maar voor even, je klein voelt en je verwondert, dan mag je iets ervaren van het Verbond. Het Verbond dat Jezus door Zijn Lichaam en Bloed heeft vernieuwd. Dan mag je ervaren dat de heilige Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons leven.”

Op zijn beurt bedankte pastor Westerveld zijn collega’s, vrienden en vooral zijn familie voor hun steun in de loop der jaren.

Onder leiding van pastor Gérard Martens maakten de kinderen van de kinderwoorddienst een knutselwerk in de vorm van brood dat aan beide pastores werd gegeven als “brood voor onder weg”.

Na afloop namen de meer dan 300 aanwezigen – familie, vrienden, parochianen van heel Utrecht en andere geloofsgemeenschappen – persoonlijk afscheid van de twee pastores.

 

foto’s: Wim. H. Heijmans

gerritjanwesterveld-1

Pastor Westerveld gaat met pension

Pastor G.J. (Gerrit Jan) Westerveld heeft ons laten weten dat hij gebruik wenst te maken van zijn vervroegd pensioen, hetgeen zijn gezondheid zeker ten goede zal komen. Het bestuur heeft zijn verzoek gehonoreerd en heeft er begrip voor dat hij nu de tijd neemt om het wat rustiger aan te kunnen doen.

Officieel zal Gerrit Jan per 1 juni zijn werkzaamheden als pastoraal werker van onze parochie neerleggen. Omdat hij nog een aantal verlofdagen te goed heeft, is in onderling overleg besloten dat zijn laatste werkdag zondag 15 april a.s. zal zijn.

Uiteraard zal er eind mei of begin juni gelegenheid zijn om afscheid van Gerrit Jan te nemen, u wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Bestuur Personele Unie van de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl