Huitink en Westerveld

Emotioneel afscheid van pastores Huitink en Westerveld

Met een volle kerk en een levendig instapkoor namen pastores Ton Huitink en Gerrit-Jan Westerveld afscheid van de parochianen in een dienst vol emotie op Sacramentsdag, zondag 3 juni jl. in de Aloysiuskerk.

Voor pastor Westerveld -die met pensioen gaat- was het een mooi moment om te reflecteren op zijn meer dan 30 jaar werk als pastoraalwerker in Utrecht, over zijn inzet voor de vluchtelingen en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen.

Voor pastoor Huitink -die een benoeming heeft gekregen in Zwolle- kwam dit afscheid eerder dan gewild, maar zoals zijn moto luidt: “Uw wil geschiede”. In gehoorzaamheid aan de bisschop vertrekt hij binnenkort naar zijn nieuwe pastorale benoeming. Het was ook een moment om te terug te kijken op wat hij bereikt heeft in de afgelopen drie jaar in Utrecht en natuurlijk alle mensen te bedanken die hij hier ontmoet heeft.

In zijn preek sprak pastoor Huitink over hoe God onze vader ons nooit in de steek laat, dat Hij altijd aanwezig is en voor ons zorgt en dat zijn verbond met ons tastbaar is in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij nodigde iedereen uit om dankbaar te zijn voor al het goede dat wij van God hebben gekregen: “Eucharistie vieren is dankzeggen. Niet voor alles wat wij weten en kunnen, maar voor al het goede dat God ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geschonken. En wanneer je twijfelt aan al dat goede, dan nodig ik u uit om eens om u heen te kijken en heel de schepping in je op te nemen en te zoeken naar de Bron van dat alles, als je dan, al is het maar voor even, je klein voelt en je verwondert, dan mag je iets ervaren van het Verbond. Het Verbond dat Jezus door Zijn Lichaam en Bloed heeft vernieuwd. Dan mag je ervaren dat de heilige Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons leven.”

Op zijn beurt bedankte pastor Westerveld zijn collega’s, vrienden en vooral zijn familie voor hun steun in de loop der jaren.

Onder leiding van pastor Gérard Martens maakten de kinderen van de kinderwoorddienst een knutselwerk in de vorm van brood dat aan beide pastores werd gegeven als “brood voor onder weg”.

Na afloop namen de meer dan 300 aanwezigen – familie, vrienden, parochianen van heel Utrecht en andere geloofsgemeenschappen – persoonlijk afscheid van de twee pastores.

 

foto’s: Wim. H. Heijmans

gerritjanwesterveld-1

Pastor Westerveld gaat met pension

Pastor G.J. (Gerrit Jan) Westerveld heeft ons laten weten dat hij gebruik wenst te maken van zijn vervroegd pensioen, hetgeen zijn gezondheid zeker ten goede zal komen. Het bestuur heeft zijn verzoek gehonoreerd en heeft er begrip voor dat hij nu de tijd neemt om het wat rustiger aan te kunnen doen.

Officieel zal Gerrit Jan per 1 juni zijn werkzaamheden als pastoraal werker van onze parochie neerleggen. Omdat hij nog een aantal verlofdagen te goed heeft, is in onderling overleg besloten dat zijn laatste werkdag zondag 15 april a.s. zal zijn.

Uiteraard zal er eind mei of begin juni gelegenheid zijn om afscheid van Gerrit Jan te nemen, u wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Bestuur Personele Unie van de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl