Een foto uit het Fort van de Democratie

Zondagmiddag 10 juni zijn we als onderdeel van het vormselproject van Katholiek Utrecht met zeven
kinderen en drie volwassenen op onderzoek uitgegaan in het Fort van de Democratie. In tweetallen
gingen we in gesprek over uiteenlopende vragen. We testten onze kennis van de Tweede
Wereldoorlog, en verschilden van mening over Zwarte of Gekleurde Piet. Hoe gastvrij zijn we voor
vluchtelingen en asielzoekers, en hoever willen we gaan om onze mening kracht bij te zetten? Bij
welke groep voelen we ons thuis, en bij welke juist niet? Niemand heeft de waarheid in pacht, maar
de verschillende antwoorden bieden aanknopingspunten om verder te praten.