De Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht verlenen de Pluim van Sint Maarten 2018 aan Catching Cultures Orchestra, het muziekensemble dat muzikale nieuwsgierigheid en sociale bewogenheid combineert en de muziek die vluchtelingen hebben meegebracht een plek geeft in de Nederlandse samenleving door mensen met verschillende culturele achtergronden samen muziek te laten maken.

De Pluim van Sint Maarten wordt uitgereikt als onderdeel van de Martinusviering op zondag 11 november in de St. Aloysiuskerk, A. v. Ostadelaan 2, waar de eucharistie om 10.30 begint. Uitreiking Pluim rond 11.40 uur.

De Pluim van Sint Maarten wil bekendheid en eer geven aan personen en initiatieven die zich ervoor inzetten de geest van Sint Maarten ‘delen met elkaar’ gestalte te geven op wijzen waarin menslievendheid en cultuur hand in hand gaan en elkaar versterken. Hiermee wordt ook de gedachtenis levend gehouden aan Chris van Deventer die met anderen de Martinusviering in Utrecht vernieuwd heeft.