In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Er bestaan veel vragen over wat de AVG voor de R.-K. Kerk betekent. Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang?

De R.-K. Kerk heeft al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. Veel van die onderwerpen blijven binnen de nieuwe wetgeving relevant. Er wordt gekeken op welke punten dit Algemeen Reglement aanpassing behoeft met het oog op de wetswijziging. Zodra daarover meer bekend is, ontvangen de parochies informatie. Voorlopig blijft het bestaande reglement geldig, zo heeft het Secretariaat van de R.-K. Kerk in Nederland laten weten.

Meer informatie kunt u vinden in de speciale pagina over de AVG.