Ontvangt u graag wat vaker bezoek? Zou u het fijn vinden om af en toe te praten met iemand anders, iemand aan wie u uw verhaal kunt vertellen, het misschien eens over kerk of geloof kunt hebben, of met wie u gewoon een andere keer gezellig koffie drinkt.
Van oudsher kent onze gemeenschap een groep vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan bij oudere, zieke of gehandicapte mensen die zich op bepaalde wijze verbonden voelen met de St. Augustinuskerk.
Vindt u het prettig als een van hen nu en dan ook bij u langs komt, of wilt u meer weten over hoe dat gaat, belt u dan met Henk Kanters, tel. 06 82 0000 77, of mailt u naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl