“Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.”
Huub Oosterhuis

In het nieuwe seizoen willen we in de NMJ-gemeenschap extra aandacht besteden aan de nalatenschap van Huub Oosterhuis. We willen een paar vieringen organiseren waarin zijn liederen en teksten centraal staan. Het Drieslagkoor zal de liederen instuderen, maar tijdens de vieringen mag iedereen meezingen. Graag zelfs! De eerste viering zal plaatsvinden op zondag 17 september 2023, om 10 uur. Na afloop is er koffie en kunnen we napraten met elkaar.
Je kan op meerdere manieren een bijdrage leveren aan deze vieringen:
1: Door ons te laten weten welke liederen van Huub Oosterhuis jou het meest raken of het meest belangrijk voor je zijn. Deze voorkeuren nemen we mee in de voorbereidingen van de
vieringen.
2: Door een gedicht of korte tekst van Huub Oosterhuis voor te lezen tijdens de viering of een tekst of gedicht aan te dragen.
3: Door tijdens een viering iets te vertellen over de betekenis die een lied of tekst van Huub Oosterhuis voor jou heeft.
4: Door mee te helpen om de vieringen voor te bereiden.
5: Door andere mensen enthousiast te maken om ook naar deze vieringen te komen.

Graag het invulstrookje (zie PDF) voor 1 september inleveren (NMJ: Boerhaaveplein 199).