Op 26 januari was het Josephkoor en de Vrouwenschola uitgenodigd door het koor van de Oekraïense Grieks-Katholieke gemeenschap onder leiding van Oleksandra Lenyshyn om mee te doen met het concert ter gelegenheid van het Kerstfeest van de Oekraïense gemeenschap. Zij vieren dit later omdat zij een andere kalender hanteren dan de westerse kerken.
Eerst zong het Oekraïense koor een zestal liederen, afgewisseld met gedichten e.d. en daarna waren de Vrouwenschola en het Josephkoor aan de beurt. Vervolgens zong het Oekraïense koor weer een zestal liederen en bij het laatste lied leerde de dirigent ons een paar Oekraïense woorden zodat we de laatste regels mee konden zingen.
Het geheel werd afgesloten door de Oekraïense priester die benadrukte dat het heel mooi en belangrijk is om met elkaar samen te komen en te zingen. Hij sprak ook de hoop uit dat het volgend jaar weer zou gebeuren en dan met nog meer mensen te zingen. Al met al was het een heel mooi concert en werd plezierig gevonden door iedereen.
Na afloop stond de koffie en thee met wat lekkers klaar en nu kunnen we terugkijken op een hele fijne middag.