In januari 2016 is het orgel van de St. Augustinuskerk gedemonteerd en naar de werkplaats van orgelbouwer Van Rossum in Wijk en Aalburg gebracht om daar te worden gerestaureerd. In samenhang met de restauratie van de kerk was de restauratie van het orgel eveneens aan de orde. Uitgangspunt voor de restauratie was de situatie bij de bouw in 1843.
Na acht jaar afwezigheid zal het orgel tijdens de eucharistieviering op 14 juli a.s. 9.30 uur weer klinken. Het orgel zal bespeeld worden door Paul van der Woude, organist van de St. Augustinuskerk.
Zondag 29 september om 15.00 uur zal het orgel officieel in gebruik worden genomen met een korte uiteenzetting hoe de restauratie tot stand is gekomen. Na deze uiteenzetting volgt een orgelconcert.