Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si’, waarin paus Franciscus schrijft over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Marjolein Tiemens-Hulscher uit Driebergen was blij met de tekst. In een nieuwe video op katholiekleven.nl leest ze een passage voor die ze vaak gebruikt als het gaat over groen geloven, zoals ook haar bedrijf heet, waarmee ze zich inzet voor duurzaamheid.

De belangrijkste zin die ze vaak aanhaalt, staat in Laudato si’ nummer 11: “Soberheid en zorg zullen spontaan ontstaan, als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat.” Marjolein: “Ik merk dat in de maatschappij duurzaamheid vaak vanuit de negatieve kant beleefd wordt. We zijn tegen vervuiling. We zijn tegen verspilling. We zijn tegen klimaatverandering. Daar moeten we allemaal iets tegen doen. En dan mogen we opeens een hoop niet. We mogen nog maar 100 rijden, niet meer vliegen, geen vlees meer eten. Terwijl de benadering van de paus juist positief is: als je leeft vanuit de verbondenheid met alles wat bestaat, heb je een positieve drive om duurzaam te doen. Dan ontstaat duurzaamheid spontaan.”

De paus benadrukt dat de aarde het gemeenschappelijk huis is van arm en rijk, van de mensen die nu leven en toekomstige generaties. Die verbondenheid is onderdeel van een ‘integrale ecologie’. Marjolein: “Jezus kwam op voor de armen en de kwetsbaren. Natuur is ook arm en kwetsbaar. En er is een relatie tussen hoe wij omgaan met de aarde en wat voor effect dat heeft op de armen.”

Twee jaar geleden publiceerde het bisdomblad ‘Op Tocht’ ook een interview met haar over een duurzame levenshouding – zij rondde in 2017 de opleiding tot parochiemedewerker catechese van het Aartsbisdom Utrecht af.

Bekijk de video hier:

Video: Katholiekleven.nl