Afgelopen maandag 1 juli kwamen 12 mensen vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen van Katholiek Utrecht samen in de Aloysiuskerk om na te denken over de toekomstige parochie activiteiten voor gezinnen en kinderen in het seizoen 2019-2020.

Na het inventariseren van de bestaande activiteiten, werd ook gesproken over de ‘obstakels’ waar tegenwoordig jonge gezinnen mee te maken krijgen in de katholieke opvoeding van hun kinderen en welke rol de kerk hier bij speelt. De vraag is: hoe kunnen we hun helpen?

Er kwamen heel enthousiaste ideeën naar boven. Ook om in de toekomst samen te gaan werken met andere christelijke en niet christelijke geloofsgemeenschappen.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de werkconferentie Leren en leven die afgelopen januari plaats vond. Het programma voor het seizoen 2019-2020 is in een avond nog niet helemaal uitgewerkt, maar er is wel het initiatief om ons aan te sluiten bij een aantal gezins-kinderactiviteiten die Katholiek Utrecht gepland heeft voor 10 november.

Bent u benieuwd naar de activiteiten of wilt u een bijdrage inleveren aan het werkteam, laat ons weten: communicatie@katholiekutrecht.nl