Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken in Nederland de oorspronkelijk Engelse actie ‘Back to Church’ geïntroduceerd onder de naam Kerkproeverij. De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar daarbij een te hoge drempel ervaren. Ook de Nederlandse bisschoppen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen omgeving – familie, vrienden, buren, collega’s – uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerk. In september 2018 krijgt deze actie een vervolg: het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als landelijk moment om een Back to Church-zondag te houden.

Om mensen over die hoge drempel te helpen, blijkt een persoonlijke uitnodiging het verschil te maken. Dat vraagt echter van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?” In een brief aan de parochies schrijven vicaris Arjen Bultsma (lid kerngroep Kerkproeverij binnen de Raad van Kerken namens de Bisschoppenconferentie) en Anna Kruse (hoofd pers en communicatie van de Bisschoppenconferentie): “De actie is al een succes wanneer kerkgangers daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan lager.”

De Bisschoppenconferentie doet een beroep op de parochies om mee te doen, om als kerkgangers samen deze actie tot een succes te maken. Bultsma en Kruse: “Belangrijk is dat we ons aansluiten, naar buiten treden naar de vele mensen die er bewust of onbewust op wachten en hopen mee naar de kerk te worden gevraagd.”

Meer informatie: www.rkkerk.nl, www.raadvankerken.nl en www.kerkproeverij.nl. Via deze laatste site kunnen parochies zich als deelnemer aanmelden.

Parochies die meedoen, kunnen via contact@katholiekleven.nl kosteloos een brochure aanvragen over het kerkgebouw om uit te delen in de viering van Kerkproeverij/Back to Church. De brochure laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is.