Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Deze keer maken we kennis met pastor Quirien van Berkel. Hoewel hij nog jong is, heeft hij ervaringen opgedaan in heel verschillende werelden: hij heeft als leraar missiewerk verricht in Oost-Timor, theologie gestudeerd in Rome en een baan gehad in een magazijn. In 2021 kreeg Quirien een bisschoppelijke zending om pastorale zorg te verlenen aan mensen die in hun leven zijn of waren vastgelopen door druggebruik. Sindsdien werkt hij als pastor voor het Drugspastoraat in Amsterdam, dat probeert een plek te zijn waar Gods liefde en trouw zichtbaar worden. Daarnaast studeert hij sinds 2022 geestelijke verzorging aan de Universiteit van Nijmegen.
In het online-gesprek met theoloog Erik Borgman gaat Quirien in op wat hij tegenkomt in zijn werk. Hij verwijst naar verhalen uit de Bijbel waar het aankomt op durven vertrouwen op God en de bijzondere betekenis van eerlijkheid. Cellist Gabriel Rodero zorgt voor de muzikale omlijsting. Het online gesprek is hier te zien: