Deze herfst viert het Gregoriaans Koor Utrecht (vroeger bekend als Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) zijn 50-jarig bestaan.
Al een halve eeuw draagt het koor bij aan de realisering van zijn beide doelstellingen: het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische kerkzang te behouden, te presenteren en te stimuleren.
Op zondag 18 november om 10:30 uur levert het koor de 33e zondag door het jaar, zijn bijdrage aan de mis in de Utrechtse Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht.
In diezelfde kerk vindt ’s middags om 15:30 het lustrumconcert plaats. In dat concert staan natuurlijk gregoriaanse gezangen op het programma, maar ook zijn enkele nieuwe composities te horen, zoals “O Theos Voithos Imon”, een compositie uit 2016 van Calliope Tsoupaki op de Griekse tekst van Psalm 61 voor gelijke stemmen en orgel, en ook vindt de première plaats van een compositie die Geerten Liefting in opdracht van het GKU geschreven heeft voor eenstemmig mannenkoor en orgel: “Magnificat & Nunc dimittis”. En er is aandacht voor het officie van Sint Maartens Translatie, dat in de tiende eeuw door bisschop Radboud van Utrecht gecomponeerd is.
Na het concert is er een receptie in het nabij gelegen café van het Catharijneconvent.
U bent hartelijk uitgenodigd op die dag aanwezig te zijn, het koor verheugt zich erop velen te zien en te spreken.

Graag wil het GKU aan de 50 jaar van zijn bestaan nog vele jaren toevoegen. Daarvoor is, naast een voldoende ledenaantal, ook nodig dat het koor over voldoende financiële middelen beschikt. Daarom vraagt het GKU voor een warm gift op rekening NL08 INGB 0002144643 t.n.v. Gregoriaans Koor Utrecht, te Utrecht.