Namens de Personele Unie van de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht informeer ik u over het volgende:

De Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.-K. St. Antonius van Paduakerk te Utrecht.
Op zaterdagavond 29 september is de eucharistieviering in de Antoniuskerk om 19.00 uur waarin aan de onttrekking aan de eredienst gevolg gegeven zal worden volgens de geëigende rituelen.
U kunt het volledige decreet hier lezen.
Wij menen er goed aan te doen u hiervan op te hoogte te stellen.
Als u wilt reageren kan dat per e-mail naar: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Ik dank u voor uw aandacht.

Namens de Personele Unie van de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht.