Het R.-K.-justitiepastoraat vraagt parochies om tijdens de kerkvieringen in het weekend van zondag 8 oktober aandacht te besteden aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangenschap niet in vrijheid leven, een dag om voor hen te bidden. Speciaal voor gevangenen in Nederland. Voor gevangenen wereldwijd is er een speciale dag op 10 augustus.

Achtergrond
In Nederland zitten zo’n 9.000 mannen en vrouwen gedetineerd. Zij hebben anderen beschadigd – soms zeer ernstig – en ze zijn zelf beschadigd. ‘Als we bidden voor de gevangenen bidden we ook, of misschien juist, voor geestelijke vrijheid. Geen verslavingen meer, niet aan middelen en geweld of snel geld. Vrijheid om meer en meer te leren kiezen voor het goede’, zeggen de initiatiefnemers.

Kerk in de gevangenis
Ook in de gevangenissen in Nederland is er een kerk om op zondag samen te komen en samen te vieren. Gedetineerden komen er samen, bidden en zingen, steken een kaarsje aan voor de mensen die zij missen. En voor de mensen die ze pijn hebben gedaan, voor hun dierbaren en ook voor de slachtoffers van hun misdaden. Ze bidden om vergeving, om verzoening en soms om vrijspraak. Dat iemand omziet naar hun geliefden voor wie zij nu niet kunnen zorgen. En vooral bidden ze voor de hoop dat er ook voor hen een toekomst is.

Ook kinderen van God
Gevangenen zijn ook kinderen van God. Ze hebben fouten gemaakt, grote fouten misschien. Maar het mooie van het christelijk geloof is dat er altijd vergeving mogelijk is. Voor ieder die zich bekeert, die zich naar God toekeert.

Wat wij kunnen doen
Voor hen bidden. Hieronder staat een gebed dat speciaal voor deze dag is gemaakt. En er is nog veel meer te doen. Kijk hier:   https://gevangenenzorg.nl/gedetineerden-helpen/.
Gevangenen bezoeken is één van de werken van barmhartigheid. Kijk hier voor meer informatie over die werken: https://www.barmhartigheid.nl/de-zeven-werken-van-barmhartigheid/.

Gebed
We bidden U God voor mensen in detentie en voor hun families.
Mogen de muren van de gevangenis hen een veilige plek bieden.
Mogen zij zich bewust zijn van uw aanwezigheid
en moge uw Geest hen vrede schenken
en hoop op nieuw leven in Christus Jezus.

We bidden voor iedereen die in de gevangenis werkt.
Houd ze veilig en help hen om uw medeleven
in hun dagelijks leven te kennen en te tonen.

Wij bidden voor alle slachtoffers van misdaden.
Moge de heilige Geest hen genezing brengen
en hen in staat stellen hun leven weer op te bouwen.

Genadige God, uw liefde strekt zich uit over de hele aarde,
over alle tijden en voor alle mensen,
hoor ons gebed.

Amen

* Foto: Pixabay