In het weekend van 21 en 22 november 2020 vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats, vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De opbrengst van deze collecte wordt namelijk gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen aartsbisdom. Ter gelegenheid van deze jongerencollecte wil ik u graag meer vertellen over het werk van het jongerenpastoraat.

Ook in deze bijzondere coronatijd met veel beperkingen bieden we jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar activiteiten aan. Dit doen we online of kleinschalig op locatie als de maatregelen dit toelaten. We hebben bijvoorbeeld een pubquiz@Home gemaakt en een zoommeeting gehouden met een jonge Nederlandse vrouw in Amerika om samen te praten over onze roeping. In september konden we naar Bunnik wandelen met mgr. Hoogenboom en onze openingsviering vieren in Almelo met de jongerengroep daar. We hopen volgend jaar de diocesane Palmzondag te kunnen vieren in Wageningen met de International Catholic Community en kardinaal Eijk. Ook kijken we uit naar het jaarlijkse kinder -en tienerkamp o.l.v. vicaris Pauw waar altijd veel belangstelling voor is.

Bij de landelijke activiteiten van Jong Katholiek kunt u denken aan de WJD@Home, waarvoor alle jongerenwerkers samen hard bezig zijn om dit in aangepaste vorm toch door te laten gaan. Ook kijken we hoopvol naar de Wereldjongerendagen die in 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden en waarvoor de voorbereidingen inmiddels zijn gestart.

Voor de ontwikkeling, voortgang en toekomst van deze diocesane en landelijke projecten is brede financiële steun noodzakelijk en daarom doen we dit jaar een bijzondere beroep op uw medewerking. . U kunt ook uw donaties overmaken naar: Nationale Jongerencollecte IBAN NL 11 INGB 0002 7844 98, t.n.v. ‘Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jongerencollecte 2020’.