Een parochiaan van de St. Augustinuskerk wil graag samen met andere parochianen uit Utrecht een brei activiteit organiseren. De bedoeling is om mensen in een gastvrije omgeving welkom te heten met koffie/thee en daarna samen te breien. Dit is mogelijk aan de Rozenstraat op dinsdagochtend, maar het kan ook een aantal keer bij de andere locaties. Het is ook bedacht een reusachtig warme deken breien als symbool voor “Samen St. Martinusparochie”.

Ben u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Adri Nederhof, ajm.nederhof@kpnmail.nl of augustinusberaad@katholiekutrecht.nl.