Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 11 november een Bisdomdag. Deze ontmoetings- en inspiratiedag in Ede start om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur). De bijeenkomst staat in het teken van het thema ‘Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest’. Doel is het bieden van perspectief aan allen die werkzaam zijn en zich inzetten voor de parochies in het aartsbisdom.
Uitgenodigd voor de Bisdomdag zijn dan ook alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, catecheten en diaconaal assistenten die werkzaam zijn met een pastorale zending van de Aartsbisschop van Utrecht of daartoe in opleiding zijn, alle leden van de parochiebesturen in het Aartsbisdom Utrecht en parochiële vrijwilligers (op uitnodiging van de pastoor van hun parochie) van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht.
Tijdens deze Bisdomdag is er ook ruimte om samen te bidden en te zingen. Voor een gezamenlijke lunch wordt gezorgd.
Wij hopen dat deze Bisdomdag het startsein kan vormen voor die groei in het missionair-zijn en dat de deelnemers na afloop bemoedigd en geïnspireerd terugkeren naar de parochies.

Programma:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening met welkom, gebed en inleidend woord door kardinaal Eijk
11.10 uur Pauze
11.40 uur Inleiding: Wat is een missionaire parochie en waarom?
(door Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit)
12.30 uur Lunch
13.30 uur Inleiding en workshop: Wat zijn vragen en behoeften?
Inleiding en workshop: In 5 stappen naar een missionaire parochie.
(door Paul Donders, trainer en consultant bij xpand)
15.00 uur Hoe gaan we in ons aartsbisdom samen verder in 2024?
15.30 uur Afsluitend gebed
16.00 uur Einde van de dag

Adres: Hotel en Congrescentrum Belmont, Goorsteeg 66, 6718 TB Ede

Uit vele parochies hebben zich al mensen voor deze ontmoetings- en inspiratiedag aangemeld, maar er is ruimte voor nog meer aanmeldingen. Wilt u deze dag bijwonen? Wij verzoeken u vriendelijk om u middels dit aanmeldingsformulier vóór 6 november 2023 per post of e-mail aan te melden voor deelname aan de Bisdomdag bij de receptie van het Aartsbisdom Utrecht (t.a.v. mevr. M. Seegers, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht; e-mail: receptie@aartsbisdom.nl).

* Foto: www.aartsbisdom.nl