Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Midden in de wijk Tuindorp staat “onze” Pauluskerk. Voor veel mensen in en ook buiten de wijk Tuindorp is het een belangrijke en inspirerende plek.

Dankzij de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers is de Pauluskerk een vitale plek in de wijk en binnen het verband van de katholieke parochie van de stad Utrecht.
De Pauluskerk is een plaats van vieren en samenkomen.
De Pauluskerk is een plaats voor inspiratie en ontmoeten.
De Pauluskerk is maatschappelijk betrokken.
De Pauluskerk is mantelzorger.

Al deze activiteiten worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, de activiteiten zijn niet kosteloos: koffie, thee, verwarming, elektriciteit, papier, kaarsen, bloemen.
Daarnaast dragen wij er zorg voor dat ons kerkgebouw goed onderhouden wordt. Natuurlijk: wij collecteren daarvoor en letten op de kleintjes. De Paulus wil ook groen en duurzaam zijn: wij verzamelen en recyclen papier en doen samen met de Tuindorpkerk mee aan het project Groene Kerk.

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig.

De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis. De Paulus wil graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken.

Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus. Alvast hartelijk bedankt.

 

Rek.nr. NL42 INGB 0000 1396 23
t.n.v. Parochiebestuur van de H. Apostel Paulus

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl