Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Midden in de wijk Tuindorp staat “onze” Pauluskerk. Voor veel mensen in en ook buiten de wijk Tuindorp is het een belangrijke en inspirerende plek.

Dankzij de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers is de Pauluskerk een vitale plek in de wijk en binnen het verband van de katholieke parochie van de stad Utrecht.
De Pauluskerk is een plaats van vieren en samenkomen.
De Pauluskerk is een plaats voor inspiratie en ontmoeten.
De Pauluskerk is maatschappelijk betrokken.
De Pauluskerk is mantelzorger.

Al deze activiteiten worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, de activiteiten zijn niet kosteloos: koffie, thee, verwarming, elektriciteit, papier, kaarsen, bloemen.
Daarnaast dragen wij er zorg voor dat ons kerkgebouw goed onderhouden wordt. Natuurlijk: wij collecteren daarvoor en letten op de kleintjes. De Paulus wil ook groen en duurzaam zijn: wij verzamelen en recyclen papier en doen samen met de Tuindorpkerk mee aan het project Groene Kerk.

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig.

De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis. De Paulus wil graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken.

Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus. Alvast hartelijk bedankt.

 

Rek.nr. NL42 INGB 0000 1396 23
t.n.v. Parochiebestuur van de H. Apostel Paulus

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl