Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Midden in de wijk Tuindorp staat “onze” Pauluskerk. Voor veel mensen in en ook buiten de wijk Tuindorp is het een belangrijke en inspirerende plek.

Dankzij de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers is de Pauluskerk een vitale plek in de wijk en binnen het verband van de katholieke parochie van de stad Utrecht.
De Pauluskerk is een plaats van vieren en samenkomen.
De Pauluskerk is een plaats voor inspiratie en ontmoeten.
De Pauluskerk is maatschappelijk betrokken.
De Pauluskerk is mantelzorger.

Al deze activiteiten worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, de activiteiten zijn niet kosteloos: koffie, thee, verwarming, elektriciteit, papier, kaarsen, bloemen.
Daarnaast dragen wij er zorg voor dat ons kerkgebouw goed onderhouden wordt. Natuurlijk: wij collecteren daarvoor en letten op de kleintjes. De Paulus wil ook groen en duurzaam zijn: wij verzamelen en recyclen papier en doen samen met de Tuindorpkerk mee aan het project Groene Kerk.

De Paulusgemeenschap kan niet zonder de actie Kerkbalans. Voor het organiseren van al deze activiteiten en voor het gebouw is geld nodig.

De Pauluskerk is voor veel mensen van betekenis. De Paulus wil graag een vitale geloofsgemeenschap zijn en blijven, een gemeenschap die ook in de wijk een verschil kan maken.

Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Een succesvolle actie Kerkbalans zorgt voor een financieel gezonde parochie in de stad Utrecht en alleen zo kan er sprake zijn van een vitale en levendige Pauluskerk.

Wij hopen dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen aan het vitaal houden van de Paulus. Alvast hartelijk bedankt.

 

Rek.nr. NL42 INGB 0000 1396 23
t.n.v. Parochiebestuur van de H. Apostel Paulus

Wekelijkse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl