Algemeen

Heilige Johannes de Doper – Heilige Bernarduskerk

Informatie I.V.M CORONAREGELS.

De Geloven Nu groep 30 – 60 en de Geloven Nu groep 60+ komen in juli ook weer bijeen.

We gaan nog niet op zaterdagavond vieren. De vieringen door de week en op zondag blijven gewoon doorgaan. Zie hieronder.

VOOR ALLE VIERINGEN MOET U ZICH AANMELDEN. VIA DE WEBSITE KAN DAT OP ZIJN VROEGST VANAF ÉÉN WEEK VOOR DE DATUM VAN DE VIERING!

WANNEER U EEN VIERING BIJ WILT WONEN KUNT U ZICH TELEFONISCH, UITERLIJK TOT ÉÉN DAG VÓÓR DE VIERING  AANMELDEN BIJ TON VAN SCHAIK, TELEFOONNUMMER 06 – 215 367 25, ‘s MIDDAGS TUSSEN 12:00 en 14:00 uur.  VOOR DE ZONDAGSVIERINGEN KUNT U ZICH OOK AANMELDEN VIA DE WEBSITE ONDER ‘VIERINGEN’. U KUNT ZONDER  VOORAF AANMELDEN NIET KOMEN. MAXIMAAL AANTAL: 30 PERSONEN.

(AANMELDEN VOOR DE BYZANTIJNSE VIERING (MAXIMAAL 30 MENSEN) VIA:
– de secretaris van Wladimirskaja, Dorine Sweere, via e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com
– of via tel.nr.: 06 – 504 315 61).

BIJ BINNENKOMST VOLGT EEN GEZONDHEID CHECK. VERDER VOLGENS DE REGELS: – HANDEN DESINFECTEREN BIJ BINNENKOMST EN BIJ HET TER COMMUNIE GAAN; EN DE 1,5 METER AFSTAND BLIJFT GEHANDHAAFD. KERKGANGERS MOGEN NIET ZINGEN IN DE KERK, MAAR WEL IS HET MOGELIJK OM HET SLOTLIED BUITEN TE ZINGEN OP 1,5 METER AFSTAND VAN ELKAAR.

VIERINGEN IN JUNI: Zondag 27 juni 11:00 uur Eucharistieviering (met de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap) (gedenken feest 1e patroonheilige van de kerk H. Johannes – De Doper, 24 juni)

VIERINGEN IN JULI: vrijdag 2 juli 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp; zondag 4 juli 11:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Boogers (collecte voor het Buurtpastoraat);  zondag 11 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastor G. Martens; vrijdag 16 juli 10:00 uur Woord- en Communieviering met pastor H. Harmsen; zondag 18 juli 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Brenninkmeijer (géén viering volgens de Byzantijnse ritus); woensdag 21 juli 19:00 uur Rozenkransgebed; zondag 25 juli 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (met enkele zangers van Diversity); vrijdag 30 juli 10:00 uur met Woord- en Communieviering met pastor H. Harmsen.

Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht
E-mail: johannesbernardus@katholiekutrecht.nl

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – H. Bernardus (van Clairvaux) voor de wijken: Hoograven (noord en zuid), Tolsteeg (inclusief Bokkenbuurt) en Lunetten (HTL).

Geschiedenis
Sinds 1941 katholieke kerk in Hoograven:
– Noodkerk H. Johannes den Dooper, Detmoldstraat (1941 -1953)
– H. Johannes de Doper, Plettenburgplantsoen (1953 -1990)
– H. Bernardus (van Clairvaux), Camminghaplantsoen (1963 – 1991)
– H. Johannes de Doper – H. Bernardus, Oranje Nassaulaan (1991 – nu)
– In de wijk Lunetten is geen kerk meer gebouwd, maar werden de vieringen gehouden in de toenmalige MAVO/LEAO-school, Kampereiland 6. Dit is opgeheven toen de nieuwe kerk aan de Oranje Nassaulaan klaar was.
Tevens is men, samen met de Marcusgemeente gestart met een Oecumenisch Inloophuis aan de Zevenwouden. Dit zit nu in de Musketon.

Het Jubileumboekje met wat geschiedenis en foto’s uit deze periode, uitgegeven b.g.v. het 25-jarig bestaan van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk op 17 mei 2016, is te verkrijgen in het kerkcentrum tegen betaling van €0,50.
Er is ook een Informatiefolder van de geloofsgemeenschap te verkrijgen.

De kerk is goed toegankelijk voor rolstoelen (aparte invalide toilet).

Leden Pastoraatsgroep
Madeleine Bogaerts
Riet Bouwman
adv Josta Esajas namens de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap

Leden Locatieraad
Harm Goris
Ton van Schaik
adv Hans Dirksen

Voor de nieuwsbrief van de Johannes-Bernardus klik hier.

Voor de nieuwsbrief van de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap klik hier.

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafaëlkerk
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
18.30 uurCatharina: Rozenkrans
19.00 uurCatharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
10.00 uurDominicus – wereldwake
10.00 uurJohannes-Bernardus
18.00 uurRafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uurJohannes Bernardus
10.00 uurDominicus
10.30 uurJacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uurDominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur:San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uurAugustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl