Kunstwerk in de Catharinakathedraal

31 maart 2022 t/m 22 mei 2022

Locatie: Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Een bijzonder kunstwerk in de Kathedraal!

Vibeke Mascini, Ray, 2022

Een installatie in de Sint-Catharinakathedraal, Utrecht, door beeldend kunstenaar Vibeke Mascini, in opdracht van BAK, basis voor actuele kunst, en gerealiseerd in samenwerking met Museum Catharijneconvent, Utrecht.

Te zien op woensdagen t/m zondagen, van 24 maart t/m 22 mei 2022.

Kunstenaar Vibeke Mascini:

“Het project dat ik hier in de Sint-Catharinakathedraal presenteer heet Ray, een subtiele lichtinstallatie, bestaande uit een enkele geprojecteerde lichtstraal, die wordt voortgebracht door een batterij die deels wordt opgeladen met elektriciteit opgewekt bij een crematorium. […] In het voorjaar van 1914 vond de eerste crematie in Nederland plaats op Westerveld. De warmte die vrijkwam bij de crematie werd ongemerkt de lucht ingestuurd. Nog steeds wordt de overtollige warmte die overblijft na de crematie meestal buiten beschouwing gelaten. Dit heeft me aan het denken gezet over de speciale associaties bij deze specifieke hitte en over manieren om deze bewuster te ervaren; op een manier die ons niet alleen herinnert aan de persoon die we verloren hebben, maar bovendien een manier kan bieden om te rouwen en deze persoon te herdenken.

De lichtinstallatie Ray, een prototype, maakt deel uit van mijn lopende onderzoek rond de overdracht van energie en onwaarschijnlijke bronnen waaruit elektriciteit wordt opgewekt. En hoe we ons hier op intieme, zintuiglijke en emotionele wijze toe kunnen verhouden.”

Lieke Wijnia, conservator Museum Catharijneconvent:

“De architectuur, het licht en de heilige ruimte van de kathedraal staan in een bijzondere relatie tot de installatie van Vibeke Mascini. Zij ontwierp Ray speciaal voor deze plek. Het eindresultaat nodigt uit tot contemplatie en herdenking. In de periode van de Goede Week en Pasen, krijgt het kunstwerk bovendien een speciale betekenis in relatie tot de verrijzenis van Christus. In oudchristelijke iconografie verwijzen symbolen, zoals de paaskaars of de vuurtoren, naar het licht van de verrezen Christus en daarmee de belofte van het hemelse licht die Hij in zich draagt en wil geven. Licht overwint uiteindelijk het donker en de dood, in liefde herdenken we het verdriet.”

Ray is onderdeel van BAK’s huidige tentoonstelling omtrent tijd (geopend op woensdagen–zondagen,  Pauwstraat 13a, Utrecht).