Kleine viering in de Josephkerk

geloofsgemeenschap: Joseph

De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola.

Dit jaar is het thema van de kleine vieringen ‘Heer leer ons bidden’: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden? Vanuit verschillende tradities lezen we teksten over het gebed.

U bent van harte welkom in deze kleine viering.

Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl

Meer agendapunten