Geloven Nu

15 juni 2021 20:00
geloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus
Locatie: Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven)

Dinsdagavond 15 juni 20.00-21.30 uur komt de Geloven Nu groep (tot 60 jaar) voor het eerst sinds de corona-stop weer bij elkaar.

Gewoonlijk is het materiaal uit de serie ‘Geloven Nu’ het uitgangspunt voor het gesprek.
Iedere bijeenkomst staat daarmee een passage uit de Schrift centraal en spreken de deelnemers door over (hun) geloof, en de zin en de betekenis ervan in hun leven nu.

Op de bijeenkomst van 15 juni zal het zeker ook nodig zijn om met elkaar ‘bij te praten’.