Kom meezingen met het 100 jarig bestaan van de Aloysiuskerk!

In april 2024 bestaat de Aloysiuskerk 100 jaar! We vieren dit op zondag 28 april.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft Wouter van Belle de “Aloysius-mis” gecomponeerd. Deze Mis bestaat uit de vaste gezangen van de liturgie en wordt meerstemmig uitgevoerd.

De koren van de Aloysiuskerk nodigen u en jou van harte uit om deze Mis mee in te studeren en op zondag 28 april 2024 tijdens de Eucharistieviering mee uit te voeren. Hoe leuk zou het zijn om een koor te vormen met 100 of meer zingende mensen!

Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen.

  1. U, jij bent welkom om mee te repeteren op maandagavond van 20.00 t/m 20.45 uur. Daarna wordt koffie of thee gedronken en gaan de vaste leden van het Gemengd Koor om 21.00 uur verder met hun eigen programma.
  2. U, jij bent welkom om mee te repeteren met Mixtuur op donderdagavond van 20.15 tot 21.00 uur en daarna wordt koffie of thee gedronken. Vervolgens repeteren de vaste leden van 21.15-21.45 uur verder met andere liederen.

De repetities starten in de 2e week van 2024, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht. Dus maandag 8 januari bij het Gemengd Koor en donderdag 11 januari bij Mixtuur. In de maand maart zijn er geen repetities voor de Aloysius-mis omdat de koren zich dan richten op de liederen voor de Goede Week en Pasen. Projectleden zijn uiteraard ook van harte welkom bij het 2e deel van de repetities al is dit voor het instuderen van de Aloysius-mis niet nodig.

Aanmelden en of het verkrijgen van meer informatie kan door een mail te sturen aan Bernadette van der Pas: b.vanderpas@live.nl (Gemengd Koor) of Maaike Hart: maaikehart@kpnmail.nl (Mixtuur). We zien uit naar jullie komst!