Bisschoppen vertellen in video’s over de kerststal

Via een QR-code kan er elke dag een video worden bekeken. Parochies zijn uitgenodigd om de kerstkalender met video’s verder te verspreiden. Daarvoor zijn verschillende bestanden beschikbaar. De kerstkalender kan thuis worden geprint op A4-formaat. Parochies kunnen deze digitaal verspreiden via e-mail, nieuwsbrief en website. Na het printen kan de kerstkalender worden gevouwen, worden neergezet en zo een plekje krijgen in huis. Elke dag kan een QR-code worden gescand voor de video van die dag.

Speciaal voor parochies
Voor parochies die de kerstkalender willen laten drukken, is er een bestand voor drukwerk. Daarnaast is de kerstkalender beschikbaar voor sociale media in een mooie ruime uitvoering met voor elke video een eigen pagina. Deze pdf kan in zijn geheel worden gedeeld en ook per dag, op sociale media zoals Facebook en Instagram. Verder is er een artikel voor op de eigen website en/of nieuwsbrief over de kalender.

Download alle beschikbare materialen voor parochies op vier.nu.

800 jaar kerststal!
Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi het initiatief nam tot de eerste kerststal. Hij vroeg daarvoor hulp aan een man die Giovanni heette. De heilige Franciscus zei tegen hem: “Ik wil de herinnering vieren van het Kind dat in Bethlehem is geboren en ik wil zien wat Hij leed als weerloos kind, hoe Hij in de kribbe werd gewiegd en hoe Hij op stro werd gelegd te midden van de os en de ezel.”

Zo begon het. Een kerststal met een os en een ezel bij de kribbe. Tegenwoordig zien we ook Maria en Jozef in de kerststal, de herders met hun schapen, de drie wijzen uit het oosten en de engelen. Net als de heilige Franciscus kunnen wij zien en meemaken wat er gebeurde bij de geboorte van Jezus. De kerststal maakt ons deelgenoot van het Evangelie. “Vanaf onze kindertijd en in elke fase van ons leven,” zegt paus Franciscus, “leert de kerststal ons Jezus te aanschouwen, Gods liefde voor ons te ervaren, te voelen en te geloven dat God bij ons is en dat wij bij Hem zijn.”

Download de kerstkalender 2023 als A4 om thuis te printen en om vanaf 17 december elke dag een video te ontsluiten.

Of kijk alle video’s vanaf 17 december op vier.nu. Er komt elke dag een nieuwe video online in deze volgorde:

  • De kerststal – Mgr. Van den Hende (17 december) bisdom Rotterdam
  • De os en ezel – Mgr. Van den Hout (18 december) bisdom Groningen-Leeuwarden
  • De herders – Mgr. De Korte (19 december) bisdom ‘s-Hertogenbosch
  • De wijzen/koningen – Mgr. De Jong (20 december) legerordinariaat
  • De engel – Mgr. Maassen (21 december) bisdom Roermond (diocesaan administrator)
  • Heilige Jozef – Kardinaal Eijk (22 december) Aartsbisdom Utrecht
  • Heilige Maria – Mgr. Hendriks (23 december) bisdom Haarlem-Amsterdam
  • Het Kind – Mgr. Liesen (24 december) bisdom Breda (foto)
* Bron: aartsbisdom.nl