Vormingscursus Catechese Goede Herder

Van 11 t/m 16 september a.s. zal in Utrecht een gecertificeerde vormingscursus niveau I van Catechese van de Goede Herder worden aangeboden. De Catechese van de Goede Herder biedt een religieuze opvoeding voor kinderen vanaf 3 jaar. De aanpak gaat uit van de ervaring van het kind en laat hem groeien in zijn unieke relatie met God. De catechese is geworteld in de Schrift en de liturgie en is geïnspireerd door de opvoedingsprincipes van Montessori met veel 3-dimensionaal materiaal. Er zijn drie niveaus: niveau I (3-6 jaar), niveau II (6-9 jaar) en niveau III (9-12 jaar).

Inhoud Cursus
De cursus biedt deelnemers een theoretische en praktische kennis van niveau I van de Catechese van de Goede Herder. Het omvat voorbereidingen bij het geven van de presentaties aan kinderen, biedt een solide achtergrond in de theologische en pedagogische onderbouwing, helpt de catecheet bij het maken van een album en het Atrium en begeleidt catechisten bij het maken van de handgemaakte materialen die worden gebruikt door de kinderen. De cursus wordt gegeven door zuster Therese Anne Knuth OP, gecertificeerd vormingsleider door de Amerikaanse nationale vereniging van de Catechese van de Goede Herder.

Doelgroep
De cursus staat open voor iedereen die deze catechese methode wil leren kennen en vorming wil ontvangen. De organisatie hoopt dat deelnemers na voltooiing van de cursus thuis of in de parochie een atrium willen inrichten en de catechese gaan aanbieden voor kinderen van 3 – 6 jaar maar dat is geen vereiste voor deelname.

Praktische informatie
Deel A is van 11 t/m 16 september 2023 en Deel B van 22 t/m 27 januari 2024. Het dagelijks programma is van 9 tot 17 uur. De organisatie biedt kinderopvang aan zodat het voor moeders met kleine kinderen hopelijk mogelijk is om aan de cursus deel te nemen.

De cursus is een activiteit van de Gerardus Majella parochie te Utrecht met ondersteuning van het Aartsbisdom en zal plaatsvinden in het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht.

De kosten voor deze cursus zijn 200 euro (Deel A en B samen). Deze bijdrage dekt de kosten niet. Giften zijn heel welkom!

Graag inschrijven via het inschrijfformulier. Wacht niet te lang want we kunnen maximaal 25 deelnemers verwelkomen.

Namens de organisatie,

Julie Visschers
Cursus coördinator
lvw@stjan.org

Download hier de flyer (PDF).