Martinus app!

De app is een besloten groep van onze parochie, voor vrijwilligers en parochianen. De beheerders van deze app zijn vrijwilligers van de Martinusparochie en geven toegang tot elk individueel lid. Indien zij het nieuwe lid niet herkennen, zal altijd telefonisch of per email contact opgenomen worden met de geïnteresseerden. De app is ontwikkeld door Donkey Mobile, met eigenaar Henrik Wienen, een gemeentelid van de Jacobikerk. Hij is met een groep techneuten een aantal jaar geleden gestart met ontwikkeling van de app. Meer dan 300 kerken hebben inmiddels een eigen platvorm zoals nu ook de Martinus app.
De Martinus app kan gratis gedownload worden van de Apple Store en Google Playstore en werkt zowel op de mobiele telefoon als op de tablet.

Waarom een app?
Als Martinus gemeenschap kunnen we met deze app makkelijker in contact komen en activiteiten organiseren.  Deze app is zeker niet alleen bedoeld voor de “jongelui”, maar juist voor alle leeftijden. Het is juist een extra handvat om elkaar makkelijker te bereiken. Stel een vraag of maak een suggestie en krijg reacties van een medeparochiaan.

Uw profiel
In de App Store or Google Play Store zoekt u naar Martinus, met het rode icoon (zie afbeelding). Na het downloaden van de app, maakt u een profiel aan en vraagt u toegang. Door één van de “beheerders” van onze parochie wordt u toegang verleend. Na toegang kunt u uw profiel instellen met foto, contactgegevens en eventuele functie binnen de kerk (voorbeeld: “Bloemengroep Augustinus” of “Koster St. Aloysius”, enz.). Zo bent u makkelijk te herkennen en te vinden.
Vandaar kunt u de app ontdekken, maar dus ook proactief groepen aanmaken en leden uitnodigen. Bij “ontdek” vindt u alle groepen die tot op heden zijn aangemaakt binnen de parochie.

Groepen
U kunt een eigen groep aanmaken met bijvoorbeeld vrijwilligers waarmee u samenwerkt. Zo kunnen jullie makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook een oproep doen, activiteiten organiseren. Voorbeelden zijn Bijbelkring, zanggroep, kosters, lectoren, boekenclub, marktplaats. Waar u en uw mede-parochiaan behoefte aan hebben. U kunt van verschillende groepen lid worden en alle mededelingen worden bij “mijn parochie” verzameld.
Ook kunnen er koppelingen gemaakt worden met verdiepingsonderwerpen zoals “vers van de dag”, of theologie podcast, etc. Voor meer informatie kunt u de website van http://donkeymobile.app bekijken.

Collecte
De Martinus app is gekoppeld met het rekeningnummer van de Martinus parochie met ANBI registratie: NL47RABO0123246342. U kunt bijvoorbeeld een saldo in de app ophogen, zodat maar eenmalig transactiekosten van 0,24ct betaald wordt. Dit saldo blijft in de app beschikbaar en daarvan kan gedoneerd worden aan de Martinusparochie of een andere actie.

Agenda
De vieringen van de Martinusparochie staan ook in de agenda van de app, net als activiteiten in de parochie.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht in de app, maar ook mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of vraag een medeparochiaan naar de app.