Jonge Hemelbestormers online gesprek met Iris Lammerts van Bueren

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. De Jonge Hemelbestormer van deze maand is Iris Lammerts van Bueren. Iris is diaconaal werker bij de Domkerk in Utrecht waar ze werkt aan gastvrijheid en laagdrempeligheid van deze kerk voor alle Utrechters, met bijzondere aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving. Eerder werkte Iris voor stichting 113 Zelfmoordpreventie. Daar kwam ze in aanraking met mensen met een diep gevoel dat zij anderen tot last zijn en niemand hen zou missen als ze er niet meer waren. Het zette haar aan het denken over gezonde gemeenschappen. Ze verhuisde naar de Dorothy gemeenschap in Amsterdam, waar aan een plek van hoop wordt gebouwd. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat over Iris’ inzet om de Domkerk als plek van sociale bloei en levende kerk te versterken. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hannelore van Es op vleugel. Het online gesprek is heir te bekijken: