Ariënsinstituut: werving kandidaten studiejaar 2023-2024

Hoewel het pas april is, kijkt het Ariënsinstituut al vooruit naar het nieuwe studiejaar: het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten wil in september namelijk graag beginnen met een nieuw eerste jaar.

In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de aartsbisschop en afgelopen jaar zijn ook de eerste permanente diakens van de nieuwe opleiding gewijd. De inzet en initiatieven van deze toegeruste vrijwilligers kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van de pastorale teams. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk.

De leden van de pastorale teams hebben daarom eind januari een brief ontvangen met de vraag om binnen hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die hen in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. In deze brief schrijft rector Kuipers onder meer: “De eerste maand van het nieuwe jaar is bijna voorbij en traditiegetrouw vindt in deze periode de Actie Kerkbalans plaats. Het thema van dit jaar is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We willen een missionaire Kerk zijn waarin mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Om van betekenis te zijn voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Om gastvrij en uitnodigend te zijn voor jong en oud. Ook voor mensen die God nog niet kennen. Vandaag én morgen. Om die missie waar te kunnen maken is niet alleen geld nodig, maar hebben we ook behoefte aan mensen die geraakt zijn door de boodschap van het Evangelie en deze door willen geven aan anderen. Voor de Kerk van morgen is het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en toerusting van helpers in het pastoraat.”

Kandidaten kunnen vanuit de parochies worden voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats.