Jonge Hemelbestormers online gesprek met Fokke Wouda

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. De Jonge Hemelbestormer van deze maand is Fokke Wouda. Fokke komt uit een gereformeerd-vrijgemaakt gezin, maar is een aantal jaren geleden rooms-katholiek geworden. Na een bachelor theologie in Kampen, deed hij een master ‘Christianity and Society’ aan de Universiteit van Tilburg, waar hij ook een proefschrift schreef over de praktijk van de eucharistische gastvrijheid van de Rooms-Katholieke Kerk tegenover de niet-katholieke leden van de oecumenische kloostergemeenschappen van Taizé (Frankrijk) en Bose (Italië). 

Sinds september 2022 werkt Fokke bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat onder andere over Fokkes liefde voor de oecumene en het project ‘Together’. In het kader van dit project heeft Fokke onlangs een ontmoeting gehad met Paus Franciscus. De paus heeft dit project omarmd en de bedoeling is dat op 30 september 2023 met duizenden jongvolwassenen op het Sint Pieterplein te Rome wordt gebeden voor de toekomst van de katholieke kerk. Meer informatie: Together 

Het online gesprek met Fokke is vanaf 30 maart te zien op de website van het Huis van Dominicus. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Marthe van Wonderen op viool en Seán Morgan-Rooney op piano.