Overzicht vieringen Goede week en Pasen in de St. Martinusparochie

Witte Donderdag 6 april

Augustinus
10.30 uur: gezongen Nederlandse ochtenddienst in de kapel van de Zusters Augustinessen.

Aloysius
18.30 uur: pastoor Boogers.

Catharina
19.00 uur: Kardinaal Eijk en pastor Kuipers.

Rafaël
19.00 uur: pastor Smits.

Dominicus
18.30 uur: in de Aloysiuskerk.
20.45 uur: Stille Wake in Dominicuskerk.

Johannes-Bernardus
20.00 uur: pastoor Boogers en pastoraal werker Harmsen m.m.v GerBerJan.

Nicolaas-Monica-Jacobus
18.00 uur: Sedermaaltijd.

Paulus
18.00 uur: Sedermaaltijd, Van Bolhuis.

Goede Vrijdag 7 april

Augustinus
10.30 uur: gezongen Nederlandse ochtenddienst in de kapel van de Zusters Augustinessen.

Aloysius
15.00 uur: kruisweg.
19.00 uur: pastoor Boogers.

Catharina
15.00 uur: kruisweg: pater Schrama osa.
19.00 uur: Kardinaal Eijk en pastor Kuipers.

Rafaël
15.00 uur: kruisweg.
19.00 uur: pastor Smits.

Dominicus
15.00 uur: kruisweg, Borgman.
19.00 uur: Beemer. Meditaties bij het kruis samen met gemeenschappen Antonius en PKU-W met zang Oculus.

Johannes-Bernardus
15.00 uur: kruisweg pastoraal werker Harmsen.
19.00 uur: Gebedsdienst met Kruisverering met pastoraal werker Hans Harmsen.

Nicolaas-Monica-Jacobus
15.00 uur: kruisweg: Beentjes.

Paulus
15.00 uur: kruisweg, pastoraal werker Hettinga.
19.30 uur: pastoraal werker Hettinga.

Stille Zaterdag 8 april – Paaswake

Augustinus
10.30 uur: gezongen Nederlandse ochtenddienst in de kapel van de Zusters Augustinessen.

Aloysius
21.00 uur: pastoor Boogers.

Catharina
21.00 uur: Kardinaal Eijk en pastor Kuipers.

Rafaël
20.00 uur: pastor Smits.

Dominicus
21.00 uur: in Aloysiuskerk.

Johannes-Bernardus
21.00 uur: pater R. Putman ofm en Hans Harmsen m.m.v GerBerJan.

Nicolaas-Monica-Jacobus
19.00 uur: Rozema.

Paulus
22.00 uur: Koet.

Eerste Paasdag, zondag 9 april

Aloysius
09.30 uur: pastoor Boogers.

Catharina
10.30 uur: pastor Kuipers.
12.30 uur: English Mass met pastor Kuipers.

Rafaël
09.30 uur: pastor Smits.

Dominicus
10.00 uur: Borgman met ad hoc koor Dominicus.

Johannes-Bernardus
11.00 uur: pastor Smits m.m.v. Diversity en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (kindernevendienst) .

Nicolaas-Monica-Jacobus
11.30 uur: Spaanstalige viering.

Paulus
10.30 uur: pastoraal werker Hettinga.

Antoniusgemeenschap
10.00 uur: voorganger Larissa Maes (Gérard Martens is aanwezig).

Tweede Paasdag, Maandag 10 april

Catharina
10.30 uur: pastoor Boogers.

Rafaël
10.30 uur: pastor Smits.

Johannes-Bernardus
10.30 uur: Byzantijnse ritus met vader Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en de Byzantijnse Gemeenschap.