Voormalig rector en vicaris-generaal P. Rentinck overleden

Te Utrecht is op 16 maart 2023 in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Petrus Albertus Gerardus Rentinck, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Piet Rentinck werd geboren te Utrecht op 9 juli 1939. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 studeerde hij theologie te Rome. Vanaf 1 oktober 1969 was hij kapelaan in de H. Nicolaasparochie te Denekamp en vervolgens vanaf 15 oktober 1971 functionaris voor kadervorming en volwassenen-catechese in het dekenaat Utrecht. Per 20 februari 1979 werd hij benoemd tot rector van de Priesteropleiding Ariënskonvikt. Met ingang van 1 oktober 1981 werd hij tevens benoemd tot pastor en deservitor van de Emmausparochie te Utrecht.

Per 21 september 1983 werd hij tevens benoemd tot lid van het team voor de opleidingen van de bisdommen Utrecht en Groningen. Met ingang van 1 januari 1984 kwam hij volledig in dienst van het Aartsbisdom Utrecht voor de priester- en diakenopleiding. Per 1 januari 1989 werd hij tevens benoemd tot vicaris-generaal. Met ingang van 16 oktober 1992 werd hij eervol ontslagen als rector van het Ariënskonvikt en als verantwoordelijke voor de diakenopleiding. Van 1 april 1994 tot 1 november 1997 was hij naast zijn taak als vicaris-generaal tevens officiaal. Per 1 maart 2008 werd hij eervol ontslagen als vicaris-generaal en benoemd tot pastoor van de parochies binnen het parochieverband Utrecht Zuid-Oost die per 1 januari 2010 werden samengevoegd tot de parochie St. Martinus. Op 1 juli 2014 ging hij met emeritaat.

Piet Rentinck werd geboren in Utrecht en is zijn hele leven nauw met die bisschopsstad verbonden gebleven. Na zijn priesterwijding studeerde hij patristiek aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome, welke studie hij afrondde met een proefschrift. “Zowel voor zijn priesterlijke spiritualiteit als zijn werkzaamheid in pastoraat en kerkelijk bestuur waren de geschriften van de Kerkvaders voor hem een rijke bron van inspiratie. Terug in Nederland werkte hij in het parochiepastoraat en de volwassenencatechese. Hij koesterde levenslang een grote devotie voor de Dienaar Gods Alphons Ariëns,” zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft verzonden. “Eind jaren ‘70 betrok kardinaal Willebrands hem bij de voorbereiding van de oprichting van een nieuwe priesteropleiding in het aartsbisdom. In 1979 werd hij de eerste rector van de Priesteropleiding Ariënskonvikt. Sindsdien begeleidde hij met grote toewijding tientallen seminaristen op hun weg naar de priesterwijding. Ook werd hij verantwoordelijk voor de diakenopleiding. Als vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht was hij een grote steun voor de toenmalige aartsbisschop Adrianus kardinaal Simonis. Onder meer zette hij zich in voor de vitalisering van het parochieleven middels het project ‘Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen’. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.”

De Eucharistie ten uitvaart zal worden gevierd op woensdag 22 maart om 10.30 uur in de Sint Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. De begrafenis vindt om 14.00 uur plaats op de R.-K. Begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2, 3583 GZ Utrecht.

Klik hier voor het volledige overlijdensbericht.

Klik hier voor het In memoriam dat rector Kuipers van het Ariënsinstituut schreef.

Bron: Aartsbisdom Utrecht