Boodschap paus voor de Veertigdagentijd van 2023

Op 22 februari begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd legt paus Franciscus een relatie tussen het doel van de Vastentijd en dat van het synodaal proces. Het gaat bij beide om een persoonlijke en kerkelijke bekering. De paus maakt dit duidelijk aan de hand van een meditatie over de Gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor. We vinden deze passage in de evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas. De Kerk leest dit evangelie jaarlijks op de tweede zondag van de Veertigdagentijd.

Lees meer op katholiekleven.nl