Geen Willibrordprocessie in Utrecht

Voor de Coronacrisis was er de jaarlijkse Willibrordprocessie op de tweede zondagmiddag in september. Destijds was deze ingesteld door plebaan Norbert Schnell. De verwachting destijds was dat deze nieuwe vorm ons als biddende gelovigen zou verbinden binnen ons aartsbisdom Utrecht en zelfs daarbuiten. Daar de Heilige Willibrord, zijnde bisschop van Utrecht, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie, gevierd wordt op de liturgische kalender op 7 november. In de praktijk zagen we dat het jaarlijks steeds meer terug liep qua gelovige deelnemers. Dat heeft mij doen besluiten, na intern overleg, om voor een andere vorm en inhoud te gaan kiezen. Dit zal te zijner tijd officieel bekend worden gemaakt. Het jaar 2019 was de laatste Willibrord processie kunnen we nu vaststellen. Met dankbaarheid hierop terugkijkend en gelukkig met wel zijn schrijn onder het altaar van onze St. Catharina Kathedraal. Waarbij zijn christelijke getuigenis doorgaat in ons midden.

plebaan/pastoor Hans Boogers