Zomerprogrammering: In gesprek met de bisschoppen over de synodale Kerk

Wat is een synodale Kerk en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? Hierover gaan de bisschoppen deze zomer in een reeks video’s in gesprek met katholiekleven.nl. De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De video’s, zeven in totaal, verschijnen in juli en augustus op katholiekleven.nl, rkkerk.nl en de bisdomwebsites.

Op 17 oktober startte in bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden aangereikt.In Rome coördineert het Secretariaat van de Algemene Bisschoppensynode het proces van voorbereiding. De bisschoppen ontvingen een ‘Vademecum’ met praktische richtlijnen voor de diocesane fase. Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor alle gelovigen. En ook voor de bisschoppen, waarover werd gezegd: “Hun charisma van onderscheiding roept hen om authentieke bewakers, vertolkers en getuigen te zijn van het geloof van de Kerk.”De diocesane fase stond in het teken van luisteren en dialoog. Voor de zomer rondden de bisschoppen het verslag van de gesprekken af. Dat verslag moest meer dan een samenvatting zijn. Als synthese moest het ook onderscheiding zijn. De bisschoppen werden gevraagd met hun diocesane verslag in te brengen “wat kan bijdragen aan de volgende fase van het synodale proces.”Wat hebben de bisschoppen gehoord in de gesprekken? Wat zijn volgens hen belangrijke uitdagingen als het gaat om communio, participatio, missio?Aan het eind van dit jaar gaan de bisschoppen op ad limina bezoek (van 7 tot en met 12 november). In Rome vieren ze samen de eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk?

* Bron: www.katholiekleven.nl
* Foto: Tijdens de WJD@Home op Ameland gingen jongeren in gesprek over de thema’s van de bisschoppensynode. Bisschop Van den Hout gaf de jongeren achtergronden bij de syndode. (Foto: Ramon Mangold)