Ariëns Prijs voor Diaconie: 25 genomineerden

Aan de oproep aan parochies, Parochiële Caritas Instellingen en diaconale groepen om activiteiten voor te dragen voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 is gretig gehoor gegeven. “De jury kon 25 initiatieven, projecten en activiteiten verwelkomen,” aldus de organisatie.De Ariëns Prijs voor Diaconie werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen en draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt, de jury heeft in het voorjaar alle genomineerden persoonlijk bezocht om een goede indruk te krijgen van de verschillende initiatieven. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen, die gebundeld zullen worden in een boekje.Vanaf half juli tot en met 16 oktober kan er op de website van het aartsbisdom gestemd worden voor de Publieks Prijs. Daartoe komt er van elk initiatief een kort verhaal en een foto beschikbaar op de site.Met de diaconale Ariëns Prijs worden twee doelen nagestreefd:a. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.b. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2 te Deventer. Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur en begint met een gebedsviering, gevolgd door een aantal interview-blokken, muziek en een theologisch commentaar op de genomineerde initiatieven. Ook is er een markt waar diverse diaconale initiatieven zich presenteren. ‘s Middags worden de Publiek Prijs, de Tweede Prijs en de Ariëns Prijs uitgereikt.