Jonge Hemelbestormers online gesprek met Bram Kalkman  

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Bram Kalkman. Bram is één van de auteurs van het boek Onzeker Weten wat onlangs is verschenen. In dit boek wordt een radicale theologie naar voren gebracht die af wil van zekerheden en juist het onzekere van het leven en geloof wil belichten. Het resultaat is een nieuwe vorm van theologisch weten, het onzeker weten. Een weten dat niet wordt bedreigd door twijfel, maar dat twijfel omarmt en daardoor sterker wordt. Kortom alle reden voor een goed gesprek met Erik Borgman. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hannelore van Es op piano. Bekijk het online gesprek via deze link: https://youtu.be/eDqCDtITc1Q