Uitnodiging voorbereiding parochie dag 2022

Beste leden van de geloofsgemeenschappen van de Sint Martinusparochie,

In navolg van 2019 en 2021 willen we de geloofsgemeenschappen uitnodigen voor het organiseren van de parochie dag 2022. Net als 2019 en 2021 was dit alleen realiseerbaar door de inzet van de vrijwilligers van alle geloofsgemeenschappen. Waarbij 2021 het middagprogramma geen doorgang kon vinden in verband met het mogelijke besmettingsgevaar.

In de afgelopen jaren organiseerde we deze dag rond 11 november maar in verband met de onzekerheid over het coronavirus wat mogelijk in het najaar weer zijn kop kan opsteken hebben we besloten om deze dag op zondag 18 september 2022 te organiseren.

We denken deze dag in het teken te laten staan van het synodale proces in de Sint Martinusparochie waar diverse geloofsgemeenschappen al zelf hand en voeten aan geven. Tijdens deze dag en de voorbereiding hierop is het naar onzes inziens belangrijk dat ook kinderen en jongeren hierin betrokken worden.

Hierbij willen we de geloofsgemeenschappen en hun vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan deze parochie-dag uitnodigen om zowel te spreken over de inhoud van deze dag alsmede ook facilitaire zaken die dienen te worden geregeld.

Deze bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 23 juni 2022 in de ontmoetingsruimte van de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht. Aanvang: 20:00 uur.

In verband met de koffie of thee verzoeken wij u zich op te geven bij het secretariaat van de Sint Martinusparochie wanneer aanwezig zal zijn bij deze bijeenkomst. Wanneer u niet aanwezig kunt staan maar toch een bijdrage wilt leveren laat ook dat aan het secretariaat van de Sint Martinusparochie weten via secretariaat@katholiekutrecht.nl

Voor eventuele vragen aan ondergetekende schroom dan niet om deze te stellen.

We hopen u op donderdag 23 juni 2022 te mogen ontmoeten.

Ps. In deze uitnodiging zijn ook leden van de geloofsgemeenschappen opgenomen die in 2019 en 2021 een bijdrage hebben geleverd aan de parochiedag.

Mede namens Gerrit Koenders en Gérard Martens.

Met vriendelijke groet,

Hans Stahl