Groet van de aartsbisschop bij het begin van het Paastriduum 2022

Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven voor alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2022. Deze traditionele groet is naar de parochies gestuurd, met het verzoek deze te publiceren op de eigen website. In zijn groet gaat kardinaal Eijk onder meer in op de oorlog in Oekraïne en herkent dat deze situatie ons als katholieke diep raakt. Toch bemoedig hij ons om onze hoop niet te verloren in deze moeilijke tijden: “Pasen is het feest van onze hoop dat zonde, lijden en dood niet het laatste woord zullen hebben. Christus Jezus is door lijden en dood heengegaan, Hij heeft dit doorstaan om voor ons de verrijzenis en het eeuwig leven bij God mogelijk te maken (…) Dat geldt zeker ook voor de vele Oekraïners en Russen die weliswaar pijn lijden vanwege deze oorlog, maar tevens hun hoop vestigen op de verrezen Christus.”

Verder praat kardinaal Eijk over het synodaal proces dat wij als kerk zijn ingegaan op verzoek van paus Franciscus: “Van verschillende kanten heb ik vernomen en zelf ook mogen ervaren hoe inspirerend veel gesprekken geweest zijn, waarin we tegenover elkaar konden uitspreken wat het voor ons betekent verbonden te zijn met Jezus Christus en de gemeenschap van de Kerk en wat wij als Kerk kunnen doen om het Evangelie uit te dragen.”

Klik hier voor de volledige tekst van de groet van kardinaal Eijk.