Boodschap Veertigdagentijd: ‘De weg van Christus gaan’

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die vandaag (Aswoensdag) begint. In deze brief schrijft de aartsbisschop van Utrecht dat de sterfelijke mens bestemd is voor het eeuwig leven, maar dat de weg daarheen vol hindernissen is. “De weg van Christus gaan, is dan ook een tocht van vallen en opstaan.”

 

Als katholieken staan we ten minste één keer per jaar stil bij onze eigen vergankelijkheid, aldus kardinaal Eijk in zijn Vastenboodschap. “Dat is op Aswoensdag, als we het askruisje ontvangen en de priester zegt: ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ (vgl. Gen. 3,19).”
Kardinaal Eijk: “Onze sterfelijkheid vormt voor onszelf ook stof tot nadenken. Welke weg moeten we gaan tijdens ons ‘korte gastoptreden’ in ons aardse leven? Het antwoord heeft Christus Zelf gegeven: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14,6). Christus is dus de weg die wij moeten volgen, het Evangelie is daarbij onze routekaart. De Veertigdagentijd die nu voor ons ligt, biedt ons bij uitstek gelegenheid om ons daarop te bezinnen.”

En dat is belangrijk, want “de weg van Christus volgen, Zijn leerling zijn, leven volgens het Evangelie, vraagt onze inzet,” benadrukt kardinaal Eijk. “Naast het goede dat we doen, maken we ook verkeerde keuzes, bezwijken we voor verleidingen en schieten we geregeld tekort in liefde tegenover God en de medemens. Maar we laten ons daardoor niet ontmoedigen, ‘want al valt de rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op’ (Spr. 24,16). Altijd is er de uitgestoken hand van de Heer, die ons overeind wil helpen en ons nieuw leven geeft. Christus is steeds bereid ons menselijk tekort aan te vullen, zoals diverse Evangelielezingen tijdens de komende Veertigdagentijd laten zien.”

Je zou kunnen zeggen dat wie de weg van Christus niet langer volgt, zich op een dood spoor bevindt, aldus de Utrechtse aartsbisschop. “Maar we weten ook dat we keer op keer de kans krijgen op onze schreden terug te keren. En als we vallen, maar berouw hebben, is er Zijn uitgestoken hand om ons overeind te helpen. Elke valpartij is een kans om opnieuw te beginnen.”
Kardinaal Eijk besluit deze Vastenboodschap met een oproep om speciaal op Aswoensdag te vasten en te bidden voor de wereldvrede, waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen. “Laten we bidden voor een ‘nieuw normaal’, waarin barrières verdwijnen die tussen mensen staan, in Nederland en wereldwijd. Laten we eveneens bidden dat het verdwijnen van de 1,5 meter afstand maatregel leidt tot open ontmoetingen, ja, ‘geestelijke versoepelingen’ in onze relatie met God en elkaar, waarin het eigenbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Zodat we als kinderen van God in het voetspoor van Christus Zijn weg kunnen volgen.”

Lees hier de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk.

Foto: Ramon Mangold
Bron: www.aartsbisdom.nl