Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te Jeruzalem heeft op 31 januari bekend gemaakt dat het aan kardinaal De Jong de eretitel van ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ heeft toegekend. Kardinaal De Jong, tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van Utrecht, krijgt deze onderscheiding postuum vanwege onder meer zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging.

“Het Aartsbisdom Utrecht is blij met en dankbaar voor deze erkenning voor kardinaal De Jong,” aldus kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal De Jong heeft persoonlijk risico gelopen, onder meer omdat in de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen werden bewaard.
In april 2018 werd de aanvraag voor de Yad Vashem-onderscheiding door kardinaal Eijk stilgezet, omdat er vermoedens waren geuit dat officiaal Felix van de Loo, een naaste medewerker van kardinaal De Jong, de rechtsgang tegen zijn neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS’er die in juni 1949 de doodstraf had gekregen, wilde beïnvloeden door zijn netwerk aan te wenden om hem te redden van het vuurpeloton. In dit verband kwam ook de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Archiefonderzoek door Joep van Gennip wees uit dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen. Daarna werd de aanvraag heropend.
De uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding zal later dit jaar geschieden door de ambassadeur van Israël in Nederland aan een familielid van kardinaal De Jong. Nadere details zijn nog niet bekend.

Kardinaal de Jong was een voorbeeld van standvastigheid, geloof en Godsvertrouwen. Ter gelegenheid van deze bijzondere eer is zondag 6 februari de Vredeskapel in de Kathedraal geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. Naast een bijzonder bronzen kruis van Niel Steenbergen, dat herinnert aan prominenten die tijdens de oorlog hun stem verhieven, is in de Vredeskapel zijn borstkruis te zien en een briefje aan de Duitse bezetter. Ook hangt er een geschilderd portret.

Bron: Aartsbidom Utrecht