In memoriam René Grotenhuis

Op 8 december is René Grotenhuis op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang actief in onze parochie en hij kerkte in de Aloysius. Hij heeft als secretaris van de stuurgroep de fusie van de drie parochies voorbereid en daartoe enorm veel werk verzet.  René was theoloog. Hij was als pastoraal werker werkzaam in de thuiszorg en in de zorg voor vluchtelingen. Ook was hij gedurende tien jaar directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Hij schreef ook boeken, zoals ”Van macht ontdaan” en “Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie”.  Afgelopen zomer werd bij René Grotenhuis slokdarmkanker vastgesteld. Omdat schrijven en overdenken zijn ’tweede natuur’ was, maakte hij vanaf het begin aantekeningen. Op de Bezieling deed hij verslag: https://debezieling.nl/author/rene-grotenhuis . Daar schreef hij onder andere:

“Het draait in het leven niet om wat je presteert, niet om wat je hebt, niet om welke reputatie er van je rondgaat. Uiteindelijk draait het om de ervaring dat er van je gehouden wordt, dat er een God is die van je houdt. En dat houden van is op ongenade en genade, in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. (…) maakt mij duidelijk waar het om draait en wat het leven van mensen, groot en klein, jong en oud betekenisvol maakt. Ik geloof dat ook de duur van ons bestaan aan dat fundamentele niets verandert. In mijn zeventig jaar draait het erom dat er van je gehouden is door mensen om je heen en dat al die liefde zijn grond vindt in God”

Frans Joosten

* Foto: cordaid.org