Help Al Ard weer op te bouwen!

Al Ard ‘Het landgoed’, het project van de overledene pater Frans van der Lugt sj., die mensen in Al-Qusayr (Syrië) help biedt, ongeacht hun etnische achtergrond, seksuele voorkeur en/of geloofsovertuiging, is door de oorlog leeggeroofd en zijn gebouwen en het land grotendeels verwoest en kan daardoor niet meer zelfstandig bestaan.

Met de Wak for Homes, een pelgrimstocht om geld in te zamelen, wilt Anne Claire van der Lugt -nicht van pater Frans- het werk en de levensvisie van haar oom voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst.

Van dinsdag 5 april tot en met zondag 10 april 2022 zal ze daarom samen met 84 andere wandelaars de pelgrimstocht Walk for Homs van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch lopen. Een voettocht van ruim 156 kilometer waarbij het ook mogelijk is om alleen de eerste en/of laatste etappe mee te lopen. Het doel is voor die tijd € 250.000 in te zamelen. Hopelijk wilt u hier ook een steentje aan bijdragen. U kunt uw gift overmaken naar: Stichting Donatiebeheer Elefunds, NL98ABNA0562589872, O.v.v. donatie Walk for Homs – Al Ard.

Zodra zij uw gift heeft ontvangen komt het bedrag op de website van Walk for Homs. Mocht er meer geld worden ingezameld voor het landgoed ‘Al Ard’, dan worden ook de wijn- en olijfgaard hersteld, zodat het centrum weer zelfvoorzienend kan opereren. Daarnaast zal er bijgedragen worden aan de bouw van het Frans van der Lugt Centre in Homs in samenwerking met de Jesuit Refugee Service (JRS) waar jongeren worden opgevangen en begeleid naar een zelfstandige toekomst.

Mocht u nog vragen hebben over dit initiatief, kunt u contact nemen met Anne Claire van der Lugt via het telefoonnummer 0625007958 of het e-mailadres anneclaire@elefunds.nl.

Al Ard ‘Het landgoed’

In 1996 richtte Frans het project Al Ard (‘Het landgoed’) op in Al-Qusayr, 35 kilometer buiten Homs. Al Ard bestond uit een stuk land van vijftig hectare waar hij doordeweeks jongeren met een beperking opving, vrouwen leerde keramieken voor een zelfstandig bestaan en in het weekend honderden straatjongeren opving om samen te zingen, te mediteren, te bidden, te praten, aan yoga te doen en om het land te helpen verbouwen om ‘Al Ard’ draaiende te houden. Het centrum had namelijk een zelfstandig bestaan door de verkoop van de producten uit de wijn-, fruit- en olijfgaard en de groenten die op het land werden verbouwd. Iedereen was welkom ongeacht handicap, seksuele voorkeur, etnische achtergrond en/of geloofsovertuiging. Helaas is het centrum door de oorlog leeggeroofd en zijn de gebouwen en het land grotendeels verwoest. Met de pelgrimstocht ‘Walk for Homs’ wil Claire van der Lugt de levensvisie van pater Frans voortzetten om de mensen in Syrië weer perspectief te geven op een veilige en mooie toekomst. Helpt u ook mee?