Uitnodiging Volkskerstzang 2021

Onder voorbehoud van de regelgeving

Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarlijkse Volkskerstzang die plaats vindt op zondag 19 december a.s. om 16.00 uur in de Aloysiuskerk.
We zullen met alle koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Als jullie als koor een luisterlied (dus geen samenzang) ten gehore willen brengen, horen wij graag welk lied jullie willen zingen en ontvangen wij de tekst (zonder opmaak) voor 20 november a.s. Wij nemen dit dan op in het programma. Graag horen wij of jullie mee willen zingen en zo ja met hoeveel koorleden.
Graag jullie reactie per omgaande naar secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Na de Volkskerstzang is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Het overzicht van de kerstliederen wordt nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

Sebastian Holz en Paulien Jap Tjoen San