Nieuw Kascommissielid gezocht

Jaarlijks maakt de St. Martinusparochie een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt het bestuur een vrijwilliger die al m.i.v. de controle 2021 deel kan uitmaken van de nieuwe kascommissie.

Werkzaamheden:
Met twee andere kascommissieleden de jaarrekening controleren aan de hand van een leidraad van het Aartsbisdom waarbij alle posten en de wijze van controle per item worden doorgelopen.
Deels kunt u de controle thuis doen daar de benodigde gegevens vertrouwelijk en digitaal worden toegezonden.

U kunt uw werkzaamheden als kascommissielid goed uitvoeren indien u:

  • Cijfermatig inzicht heeft c.q. een financiële achtergrond heeft.
  • Reeds aan kascommissie(s) heeft deelgenomen dan wel uit een andere hoedanigheid jaarrekeningen heeft (mede-)beoordeeld.
  • U onafhankelijk en onpartijdig bent en u de geheimhoudingsplicht respecteert m.b.t. hetgeen u onder ogen komt.
  • U kritisch naar cijfers kunt kijken in samenhang en volledigheid.
  • U het leuk vindt op deze wijze bij te dragen aan de organisatie.

Ervaring met een boekhouding is niet noodzakelijk. U beoordeelt het financieel verlag, niet de boekhouding. De huidige kascommissieleden werken u in.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton Fonville: T.Fonville@katholiekutrecht.nl

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl

* Foto: https://www.verenigingen.nl/eisen-aan-de-kascommissie/