In de Lintjesregen voor inzet in parochie

In de Lintjesregen voor inzet in parochie

Bij de verdiensten van de personen die deze week een onderscheiding van de koning ontvingen werd ook inzet voor activiteiten in de parochie/geloofsgemeenschappen gememoreerd. Dat was het geval bij Bas en Siny van Oostrum-Kommerkamp die beiden in de Aloysiusgemeenschap heel veel jaren voor Gemengd koor, Klein Gemengd Koor en andere activiteiten heel verantwoordelijk en druk zijn geweest.

Noortje Flantua-Rozema werd mede geëerd voor haar betrokkenheid bij de Sint-Nicolaas en Monica-kerk in de kindernevendienst, de kinderopvang, het project Taal Doet Meer en de ouderenopvang in het kerkcentrum.